GreekEnglish (United Kingdom)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

history

 • 1985

  Η Εταιρεία ξεκινά την δραστηριότητα της, με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΓΕΛΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Ο.Ε.

 • 1987

  Δημιουργείται ολοκληρωμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.

 • 1988

  Η εξαγορά της LIEBERT στις Η.Π.Α. από την EMERSON ELECTRIC δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των Συστημάτων Αδιάλειπτου Λειτουργίας (UPS) με πρώτους πελάτες το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ).

 • 1989

  Μετατροπή της εταιρείας σε ΑΕ με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ A.E.

 • 1991

  Σύναψη συμβολαίου με την ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. το οποίο καθιστά την Εταιρεία αποκλειστικό προμηθευτή της ΙΒΜ για τα Συστήματα Αδιάλειπτου Λειτουργίας EMERSON, μέχρι και το 1996.

 • 1992

  Υπογραφή πρώτης σύμβασης προμήθειας (908/92) με τον ΟΤΕ Συστημάτων Αδιάλειπτου Λειτουργίας. Αυτή την πρώτη σύμβαση διαδέχθηκαν αλλεπάλληλες συμβάσεις προμήθειας ίδιου εξοπλισμού, γεγονός που καθιστά την εταιρεία προμηθευτή του 80% των UPS που λειτουργούν σήμερα επιτυχώς στον Ο.Τ.Ε.

 • 1997

  Απονέμεται στην Εταιρεία από τη LIEBERT το President's Cup για τις μεγαλύτερες, από όλες τις χώρες της Ευρώπης, πωλήσεις σε απόλυτους αριθμούς και όχι αναλογικά με τον πληθυσμό.

 • 1998

  Η αντιπροσώπευση των προϊόντων της LIEBERT, Close Control A/C, επεκτάθηκε και στα προϊόντα της HIROSS (μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή εταιρεία στα κλιματιστικά απολύτου ακριβείας ελέγχου περιβάλλοντος).

 • 1999

  Πιστοποίηση κατά ISO 9001 από το BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (σημερινή ονομασία BUREAU VERITAS).

  Συνεργασία με την GAMATRONIC Electronic Ind. για αποκλειστική αντιπροσώπευση συγκεκριμένων προϊόντων (UPS, Rectifiers, Inverters κλπ.)

 • 2000

  Συνεργασία με την C&D TECHNOLOGIES τον μεγαλύτερο όμιλο Συσσωρευτών (Μπαταρίες) στον κόσμο. Αντιπροσώπευση της ERICSSON ENERGY SYSTEMS, που μετονομάστηκε σε EMERSON ENERGY SYSTEMS μετά την εξαγορά της από την EMERSON ELECTRIC.

  Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας από ΑΛΦΑ Α.Ε. σε ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.

  Ξεκινάει η συναρμολόγηση των ανορθωτικών συγκροτημάτων, με τεχνογνωσία της Εταιρείας, τα οποία προμηθεύει τον ΟΤΕ, την ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS (AMC), την ΙΝΤRACOM (Παιανία), τη MOTOROLA S.A. και την SIEMENS.

 • 2001

  Σύσταση υποκαταστήματος τεχνικής εξυπηρέτησης στη Θεσσαλονίκη.

 • 2002

  Τον Μάρτιο η Εταιρεία υπογράφει μονοετής σύμβαση (αυτόματα ανανεώσιμη) με την εταιρεία NEWAVE S.A. (Switzerland) για την εισαγωγή και εμπορία συστημάτων αδιάλειπτου λειτουργίας (UPS).

  Υπογραφή, τον Απρίλιο, σύμβασης, λήξης 31/12/2004, (αυτομάτως ανανεώσιμης) με την EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI D.O.O. (Croatia) για την εισαγωγή και εμπορία ανορθωτικών συστημάτων.

 • 2004

  Τον Απρίλιο πραγματοποιείται η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Τον Δεκέμβριο ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ALPHA GRISSIN INFOTECH BG AD με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας και αντικείμενο εργασιών την ίδια δραστηριότητα με τη μητρική. Λειτουργία του πρώτου data center στη Βουλγαρία.

 • 2005

  Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Μηχανήματα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ανώνυμος Εταιρεία» σε «Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Αξιοποίησης Ακινήτων».

  Τον Απρίλιο συμμετέχει στην ίδρυση της ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT S.P.Z.O.O με έδρα τη Κρακοβία Πολωνίας και αντικείμενο την διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων στην Πολωνία.

 • 2006

  Είσοδος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την υποβολή αιτήσεων για την ανάπτυξη τεσσάρων (4) Αιολικών πάρκων και ενός Φωτοβολταϊκού πάρκου.

  Εξαγορά της εταιρείας AΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την Εταιρεία.

 • 2007

  Έναρξη κατασκευής οικιστικού και εμπορικού συγκροτήματος «GARDEN RESIDENCE», συνολικής έκτασης 26.900 τ.μ., στην Πολωνία από την θυγατρική ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT Spzoo της Εταιρείας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ.

  Ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας κι επωνυμία ALPHA GRISSIN CONSULT OOD και με βασικό αντικείμενο την δημιουργία και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Ιδρύση από κοινού με την DEUTSCHE BANK AG την εταιρεία DEUTSCHE AEOLIA Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • 2008

  Εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Γκρίσιν Παππάς Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά κλιματισμού για παραπάνω από τριάντα χρόνια ως αποκλειστική αντιπρόσωπος των κλιματιστικών συσκευών PANASONIC.

  Λήψη άδειας για την κατασκευή οικιστικού και εμπορικού συγκροτήματος, στην περιοχή Studenski Grad, στην Σόφια Βουλγαρίας.

  Υπογραφή σύμβασης στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνή οίκο KNÜRR, ο οποίος αποτελεί μέλος του Ομίλου EMERSON και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές προϊόντων έδρασης και συστημάτων ψύξης διεθνώς.

  Επεκτείνεται η δραστηριότητα του real estate στην Πολωνία, με συμμετοχή 25% στην ίδρυση της εταιρείας ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT Spzoo. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

  Είσοδος στην αγορά ανάπτυξης ακινήτων της Ρουμανίας με την εξαγορά του 100% των μετοχών της ρουμάνικης εταιρείας ZH REAL ESTATE CONSTRUCTION SRL με έδρα το Βουκουρέστι. Η ZH REAL ESTATE CONSTRUCTION SRL δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων (real estate).

  Αποφασίζεται τη συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και « ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 • 2009

  Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και του διακριτικού τίτλου από «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ» σε «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ»

  Επέκταση στον τομέα ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας (100% συμμετοχή) στην Κύπρο, με την επωνυμία «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED».

  Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας (100% συμμετοχή) στην Κύπρο με την επωνυμία «ALPHA GRISSIN INFOTECH LIMITED» , που δραστηριοποιείται στον τομέα συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος , είτε άμεσα , είτε μέσω ίδρυσης θυγατρικών ή εξαγοράς εταιρειών με το ίδιο αντικείμενο στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

  Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Βουλγαρία υπό την επωνυμία «KARNOBAT AEOLIA AD», στην οποία η 100% θυγατρική με την επωνυμία «ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED» με έδρα την Κύπρο συμμετέχει με ποσοστό 40%. Η νέα αυτή εταιρεία συστάθηκε στα πλαίσια υπογραφής σύμβασης παραχώρησης συνολικής έκτασης 8.424 στρεμμάτων γης, για περίοδο 30 ετών, στην περιοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 111 MW.

  Αλλαγή επωνυμίας της Ρουμάνικης θυγατρικής εταιρείας «ZH REAL ESTATE CONSTRUCTION SRL», σε «ALPHA TUNARI DEVELOPMENT SRL».

  Έγκριση και ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 • 2010

  Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού επέκτασης σε νέες αγορές, με σκοπό την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα των συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος στην Ουκρανία, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ALPHA GRISSIN INFOTECH LIMITED» με έδρα την Κύπρο, συμμετέχει, με ποσοστό 50%, στην σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE LTD» στην Ουκρανία.

 • 2014

  Η θυγατρική εταιρία «Alpha Grissin Infotech Limited» την 31η Μαΐου 2014 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την συμμετοχή στην ίδρυση της Βουλγαρικής εταιρίας «Alpha Grissin Bcc Group OOD», με έδρα τη Σόφια.

 • 2015

  Πιστοποίηση κατά ISO 14001 και OHSAS 18001 από το Bureau Veritas.

   

 • 2016

  Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για πέντε έτη με την Emerson Network Power.