GreekEnglish (United Kingdom)

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού

Αθήνα, 30.05.2012

 

 

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού

 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2012 – 31.03.2012 της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Ο πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης του Ομίλου και ο σημαντικότερος άξονας της πολιτικής είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητα του. Προς την κατεύθυνση αυτή η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σοβαρές προτάσεις για να δρομολογήσει την πώληση κάποιων εκ των ιδιόκτητων ακινήτων του, η οποία θα εξασφάλιζε σημαντική ρευστότητα στον Όμιλο. Παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με σκοπό την μέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.

Η εταιρία ολοκλήρωσε χωρίς καθυστέρηση εντός του Οκτωβρίου 2011, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2011.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Ομίλου, εκτός από τα μέτρα που ήδη έχει αναλάβει, θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, προκειμένου να διατηρήσει κερδοφόρο το λειτουργικό αποτέλεσμα.